Tiden er kommet...


I årtusinder har forskellige kulturer - på hver deres måde - forudset og berettet om det, der ville blive "en ny tid", "en ny jord"
- en ny æra for menneskeheden. 

Tiden er kommet:

Vi er dem, vi har ventet på

De Ældste Hopier taler:

I har fortalt folket, at dette er den elvte time

Nu må I gå tilbage og fortælle folket, at dette er timen.

Og der er ting, der skal overvejes:

Hvor bor du?

Hvad laver du?

Hvilke relationer har du?

Er du i det rette forhold?

Hvor er dit vand?

Kend din have.

Det er tid til at tale Sandhed.

Skab jer et fællesskab.

Vær gode mod hinanden.

Og søg ikke udenfor dig selv efter en leder.

Dette kunne være en god tid!

Der er en flod, der flyder meget hurtigt nu.

Den er så stor og hastig, at der er dem, der vil være bange.

De vil prøve at klynge sig til bredden.

De vil føle, at de er ved at blive revet midt over, og de vil lide meget.

Vid at floden har sit bestemmelsessted.

De Ældste siger, at vi skal give slip på bredden, sætte af mod midten af floden, holde vores øjne åbne og vores hoveder oven vande.

Se hvem der er der sammen med dig og glæd dig..

På dette tidspunkt i historien skal vi ikke tage noget personligt. Mindst af alt os selv. For i det øjeblik vi gør det, stopper vores åndelige vækst og rejse.

Tiden for den ensomme ulv er forbi. Saml Jer! 

Fjern ordet kamp fra jeres holdning og jeres ordforråd.

Alt hvad vi nu foretager os, skal ske på en hellig og glædelig måde

Vi er dem, vi har ventet på.

De Ældste

Oraibi, Arizona

Hopi Nation

Fra: The Hopi Elders Speak

We Are The Ones That We Have Been Waiting For

Den nye himmel og den nye jordJohannes skriver:

Og jeg så en ny himmel og en ny jord. For den første himmel og den første jord forsvandt, og havet findes ikke mere. Og den hellige by, det ny Jerusalem, så jeg komme ned fra himlen fra Gud, rede som en brud, der er smykket for sin brudgom. Og jeg hørte en høj røst fra tronen sige:
"Nu er Guds bolig hos menneskene,'
han vil bo hos dem,
og de skal være hans folk,
og Gud vil selv være med dem.
Han vil tørre hver en tåre af deres øjne,
og døden skal ikke være mere,
ej heller sorg, ej heller skrig, ej heller pine skal være mere.
Thi det, der var før, er forsvundet."
og han, der sidder på tronen, sagde:
"Se, jeg gør alting nyt!"

Johannes Åb. 21,1-5