MIN BLOG

 

Evighedskalender


Vinter kommer, sommer går,
samme cyklus år for år.
Dog er intet helt det samme
inden for en cyklus' ramme.

Hver morgen har en mulighed -
skal det gå op/skal det gå ned??
Du vælger selv på hvilken måde,
du vender dig mod livets gåde.

Tør du være frejdig og tro det bedste?
Mistror du dagen, dit liv, din næste?

En ny dag er kommet - hej hop, hvor det går!
Du lever, du ånder, du ser, du forstår,
at trods vinterkulde og skrammer og sår,
så har du i hjertet den evige vår.

Så lyt til dit hjerte, dit væsens geni,
det taler kun sandhed, går aldrig i hi.

Kom sommer, kom vinter, kom det som forgår
kom cyklus, kom Alting - mit hjerte, det slår.

~AL/Oktober 2013

01-05-2018